Континуирани простор за сучељавање мишљења
Kontinuirani prostor za sučeljavanje mišljenja
A véleményszembesítésnek szentelt kontinuális tér

SU&SURROUND

Sedam decenija atletskog kluba „Spartak”

Sedam decenija atletskog kluba „Spartak”

Sportska društva su se rađala i nestajala, a sticaj različitih okolnosti doveo je do stvaranja porodice sportskih društava „Spartak”, koje je u nekadašnjoj državi bilo jedno od najvećih, kao što je među najvećima, sa najviše sportskih klubova koje okuplja, i u sadašnjoj zemlji

Kako se arče pare građana

Kako se arče pare građana

* »Kocke« kojima je popločana pešačka zona mogu da služe još 30-50 godina, ali su gospoda iz Direkcije za izgradnju grada i Zavoda za urbanizam odlučila da ih bace i zamene granitnim pločama * U Projektu piše da će od vlasnika biti oduzeta neka dvorišta, ali se nigde ne pominje koliko, i koja dvorišta * Ponovo je iz naftalina izvučena ideja da se u Štrosmajerovoj ulici napravi veštački potok i da se pravi manifestacioni trg * Kome treba pešačka zona od Prozivke do centra, u koju će biti pretvorena Prvomajska ulica *

Ande dar si bare jakha

Ande dar si bare jakha

Baređindosko migrantonengo avipe, putarda bidžangle pučimata thaj vazda nacionalno haćaripe ke političarja. Bidžanglipe pala o duripe, savo ande javin mothonas šerutne manuša, boldape vi pe manušenđe haćarimata thaj gîndimata.

A tizenkét puszta városa

A tizenkét puszta városa

Mint tudjuk, Vajdaság vidéke, és talán különösképp a tartomány legészakibb városának, Szabadkának a vidéke nem más, mint egy lapos puszta. De a puszta szónak a tájképi elemre vonatkozó értelmében saját története van.

A homokvidék borszelleme

A homokvidék borszelleme

Hölgyeim és Uraim! Először is mint fordító megköszönnem Dragutin Miljković úr bizalmát.

Esperantistica, kolekcionarka…

Esperantistica, kolekcionarka…

Fotografije koje prate ovu priče samo su dio kolekcije pokojne Marije (Maje) Bačlije Kikić, spisateljice, pjesnikinje, slikarice, esperantistice i kolekcionarke etnografskih predmeta iz baštine bunjevačkih Hrvata

Mjesne zajednice – sadržaj vlasti 0,5%

Mjesne zajednice – sadržaj vlasti 0,5%

Što danas običan građanin može očekivati od mjesne zajednice u kojoj živi? Odgovor je najčešće jednostavan: vrlo malo. Ili gotovo ništa.

Subotičke ukrasne ograde

Subotičke ukrasne ograde

Ili, naše stare „šipke za sedenje“. Na starim fotografijama centra Subotice vidimo cvetne leje, oivičene niskim ogradama. Interesantnim ogradama od metala, koje većim delom i danas stoje na istom mestu

Mjesna zajednica i njeni problemi

Mjesna zajednica i njeni problemi

Mjesna zajednica je samoupravna zajednica građana koja je pokrenuta na političkom polju a osnovana je za brigu o dijelu nekog naselja

Doprinos razumevanju

Doprinos razumevanju

• Na marginama jednog elektronskog časopisa • Retki su časopisi koji se pojavljuju istovremeno na nekoliko jezika •