Континуирани простор за сучељавање мишљења
Kontinuirani prostor za sučeljavanje mišljenja
A véleményszembesítésnek szentelt kontinuális tér
09.12.2018.

Beszél(sz) frízül?

Beszél(sz) frízül?

Do prate jo Frysk? Beszél(sz) frízül?
Hogyan is csinálják azt a hollandok? A hollandiai fríz kisebbségi nyelv joggyakorlata nagyon is érdekes, példaértékű megoldásokat tartalmaz – annak ellenére, hogy a frízek az öszlakosság csak három százalékát képezik, a fríz nyelv is hivatalos Hollandiában.
Diurnarius (Society/Society) Hollandiában létezik egy kisebbségi nyelv, a fríz, amelyet az ország északi részén, Frízországban beszél egy majd félmillió fős autonóm kisebbség. A fríz nyelv a holland nyelvtől eltérő, önálló nyelv, amely nagyon közel áll a régi angol nyelvhez. Hollandiában 440 ezer ember beszél frízül, ebből 350 ezer anyanyelvének tekinti. Tehát a fríz nyelvet az összlakosság közel 3 százaléka ismeri, anyanyelvként körülbelül 2 százaléka használja. Frízországban a lakosság 95 százaléka ért frízül.
Hollandia 1998-ban ratifikálta az Európai Regionális Nyelvek Kartáját (European Charter for Regional or Minority Languages). A fríz nyelvet elsősorban Frízországban, de a jog szerint egész Hollandiában hivatalos nyelvként lehet használni. Hollandiában a fríz nyelvhasználatot nem kötötték adminisztratív százalékhoz, mint több más országban, ahol csak azokon a településeken használható a magyar nyelv, ahol a lakosság meghaladja egy bizonyos százalékos arányt. Sajnos Hollandiában is volt példa arra, hogy a kisebbségi nyelvet nagyon korlátozták. Így például 1948-ban a holland hatóságok rendkívül megalázó módon fríz parasztokat büntettek meg, mert a tejes kannájukra frízül írták fel azt, hogy molke (tej), és nem hollandul, melk. A hatóságok azzal indokolták azt, hogy a hatályos kormányrendelet szerint nem lehet a fríz elnevezést használni. Még sok fríz emlékezhet az 1951 előtti időkre, az úgynevezett gumibot-péntekre (kneppelfreed), amikor a rendőrség kemény fellépéssel oszlatta fel azt a tüntető tömeget, amely a fríz nyelvnek a bírósági tárgyalásokon való hivatalos használatát követelte.
A fríz nyelv használata
Frízországban a fríz nyelv oktatása minden általános- és középiskolás számára kötelező. Jóllehet a lakosságnak csak az 54 százaléka fríz anyanyelvű, minden frízországi lakos érti a fríz nyelvet. Frízországban most indították be a háromnyelvű általános és középiskolákat, amelyekben fríz, holland és angol nyelven oktatnak. Minden hivatalos oktatásügyi szerv azt hangsúlyozza, hogy az anyanyelven való oktatás az érvényesülés alapfeltétele. Több tudományos vizsgálat bizonyítja, hogy azok a gyerekek, akik az anyanyelvükön tanulnak, jobban érvényesülnek, és ugyanolyan jól megtanulnak hollandul vagy angolul, mint a holland                      nyelvterületen elő diákok, sőt jobban és gyorsabban tanulnak meg angolul beszélni. Sajnos mind a mai napig nem sikerült véglegesen leszámolni azzal a rendkívül ártalmas tévhittel, hogy a gyerek jobban érvényesül, ha a többségi társadalom nyelvén tanul, és nem az anyanyelvén.
Frízországban több cég is a fríz nyelvet használja a kereskedelemben. Természetesen nincs semmilyen törvény vagy bármilyen jellegű nyomás azokon, akik kizárólag a fríz nyelvet használják holland feliratok nélkül. Sőt, ezt ráadásul állami támogatásban részesítik. Az AFUK (Algemiene Fryske Ûnderrjocht Kommisje, Általános fríz oktatási bizottság) ingyen oszt szét olyan matricákat, amelyekkel jelezni lehet a vásárlóknak, hogy frízül is lehet beszélni.
A fríz nyelv a közigazgatásban
Napjainkban Frízországban már a községek dönthetik el, hogy a fríz feliratok mellé holland nyelvű táblákat is elhelyezzenek-e? Néhány településen már csak fríz nyelvű helységnév táblákkal és utcanevekkel lehet találkozni. Ha a kétnyelvű táblák mellett döntenek, akkor a fríz nyelvű tábla kerül az első sorba, a holland pedig a másodikba. A polgármesteri hivatalokban és a frízországi megyeszékházán a hivatal elnevezését tartalmazó táblák fríz nyelvűek.
A frízországi közigazgatási állások meghirdetésénél a fríz nyelv ismerete vagy a fríz nyelvhez való pozitív viszonyulás alapfeltételnek számít. Frízországban minden új lakos ingyenes fríz nyelvtanfolyamon vehet részt ajándékként. A frízországi hatóságok ezzel akarják ösztönözni az embereket, hogy tanuljanak frízül. Több kampányt finanszíroznak állami és európai forrásból, amelyek arra buzdítják az embereket, hogy beszéljenek frízül a munkahelyükön vagy a hivatalban. Természetesen a szülőket is arra szólítják fel, hogy gondoskodjanak a fríz anyanyelv ápolásáról. Ez érvényes azokra a településekre is, ahol a frízek aránya nagyon kicsi (10 százalék vagy annál kisebb). Ezen kívül a fríz települések egy része kizárólag fríz nyelven kommunikál a megyével.
A közintézmények neve általában csak fríz nyelvű, mint például a wetterskip (megyei vízügyi hatóság). A holland nyelvű elnevezésüket hivatalosan nem kell használni.
Azok, akik bizonyítani tudják, hogy Frízországból származnak, a hollandosított nevüket fríz eredetire változtathatják vissza. Így például Zuidemából Sudema lesz vagy Roodbergen – Readbergen.
A bíróság
A fríz hivatalos nyelv Hollandiában. A bíróságokon a jegyzőkönyvtől az ítéletig minden fríz nyelven készülhet el. Amennyiben céget vagy társulatot akarunk alapítani, akkor azt fríz nyelven is megtehetjük. Minden közjegyzői szerződést, lehet az egyszerű házvásárlás vagy végrendelet, fríz nyelven lehet kiállítani, anélkül, hogy a hivatalos fríz nyelvű szöveget holland nyelvű fordítással kelljen párosítani. A ljouwerti (holandul Leeuwerden, Ljouwert                                                                             nyugat fríz, Liwwadden kelet fríz /saterlandi/ nyelven) bíróság adatai szerint a bíróság alkalmazottainak 53 százaléka aktívan beszél frízül, 46 százaléka pedig érti a fríz nyelvet. A fennmaradó 1 százalék furcsa kivétel, mivel a bíróság álláshirdetéseiben kötelező elvárás a fríz nyelv alapismerete.
Hollandiában a hivatalos holland közmédiában az Omrop Fryslan fríz médiacsoport fríz nyelven sugároz tévé- és rádióműsorokat. Több újságban jelennek meg fríz nyelvű cikkek. Hollandiában a fríz nyelvű könyvek és fríz nyelvű kiadványok állami támogatásban részesülnek. Alkalmanként előfordul, hogy egy-egy híres holland énekes veszi a fáradságot, hogy valamelyik slágeréból fríz változatot készítsen, mint ahogy Guus Meeuwis tette, amikor Ljouwertben az egyik legsikeresebb slágerét Het is een Nacht (Egy éjel/en/) frízül énekelte. A fríz kiejtés megtanulása egy holland anyanyelvű ember számára komoly feladatot jelenthet.
Beszéljen frízül kampány
A fríz nyelvet kampányokkal is próbálják népszerűsíteni. Egészen 1980-ig visszaszorították, és csak nagyon korlátozott feltételek mellett lehetett hivatalos nyelvként használni. Napjainkban megyei, országos és európai szinten léteznek források a fríz nyelv használatara. Minden frízországi politikai irányvonal a fríz nyelv védelmét és kizárólagos használatát az Európai Regionális Nyelvek Kartájában megfogalmazott jogokra és előírásokra alapozza.
Sajnos még Hollandiában is vannak tisztázatlan apróságok, annak ellenére, hogy a fríz is a Holland Királyságnak hivatalos nyelve. Előfordul, hogy Frízországon kívül a nyelvi jogok érvényesítése gyakorlati akadályokba ütközhet. Az Európai Regionális Nyelvek Kartája csak Frízországra vonatkozik, viszont a fríz nyelv egész Hollandia területén hivatalos nyelv.
Előfordul, hogy nem figyelnek a fríz nyelvi jogokra, így például a holland útlevélen és jogosítványon még nem szerepelnek fríz nyelvű feliratok. Fríz érdekvédelmi társulatok azt szorgalmazzák, hogy ezeket a diszkriminatív megnyilvánulásokat szüntessék meg.
Több fríz település elfogadta azt a politikai irányvonalat, amely a következőkre vonatkozik: csak fríz nyelvű táblák elhelyezése a polgármesteri hivatalon, kizárólag fríz nyelven meghirdetett állások, a fríz községek egymás közötti kommunikációja kizárólag fríz nyelven történjen, új utcanevek kizárólag fríz nyelven állíthatóak, a polgármesteri hivatal fríz nyelven kommunikál a polgárok felé, minél többet kell fríz nyelven publikálni, a tanács kizárólag fríz nyelven készíti a jegyzőkönyveit.
A holland törvény biztosítja azt a jogot, hogy az, aki nem beszél frízül, holland nyelven is értesülhessen a tanács döntéseiről. Ezt a jogot egy holland anyanyelvű ember úgy érvényesítheti, hogy holland fordítást készíttet. Amennyiben a szóban forgó holland anyanyelvű állampolgár személyesen érintett valamilyen ügyben, akkor a fordításért nem kell fizetnie.
További nyelvvédelmi javaslatok
Az európai regionális nyelvek tanácskozó testülete felhívta a holland kormány figyelmét, hogy ha a kormány a holland alkotmányba belefoglalja azt, hogy a holland Hollandiában hivatalos nyelv, akkor a fríz nyelvet is bele kell foglalnia. Ez a téma úgy került napirendre, hogy holland                                       politikusok felvetették annak a lehetőségét, hogy a holland alkotmányba belefoglalják azt, hogy Hollandiának mi a hivatalos nyelve.
Erre a frízek testülete azt javasolta, hogy a következő szöveget használják, ha az alkotmány megváltoztatására kerülne sor: Hollandia hivatalos nyelve a holland nyelv, Frízországban emellett a fríz is hivatalos nyelv. Egyébként Finnországban, Szlovéniában, Spanyolországban és Svájcban több hivatalos nyelv létezik az alkotmány szerint.
Hollandiában manapság már teljesen elképzelhetetlen, hogy bármilyen megszorító intézkedéssel vagy közigazgatási törvényekkel korlátozzák a fríz nyelv használatát. Az egyesített és jóléti Európa csak a jogegyenlőségre és a nyelvi jogok tiszteletére épülhet fel. Frízországban már felismerték, hogy több nyelvben több jövő van.
(Landmana Gábora: A hollandiai fríz kisebbségi nyelv joggyakorlata... dolgozata alapján készült szöveg, Hungarian Human Rights Central, Budapest, 2010; fényképeke: H. W. Fluks)