Континуирани простор за сучељавање мишљења
Kontinuirani prostor za sučeljavanje mišljenja
A véleményszembesítésnek szentelt kontinuális tér
03.12.2021.

Tolerancia? (2)

Tolerancia? (2)

Tolerancia? (2)

                                                                                  „Kerüld a rosszat és cselekedjél jót;
                                                                                  keresd a békességet és kövesd azt.”
                                                                                  (Zsoltárok 34:15)

Türelem. Türelem rózsát terem...
(De nincsen rózsa tövis nélkül.)

Kovács Róbert (Society, Cogito, ergo sum) A Misnában találjuk: „Ben Azzáj ezt mondta: ‒ Igyekezz még a legcsekélyebb vallási parancsot is teljesíteni és menekülj minden bűn elől: mert a jótett jótettet von maga után, a bűn pedig új bűnt. A jótett jutalma egy újabb jótett, a bűn bűntetése egy újabb bűn. Ugyanő szokta ezt is mondani: ‒ Ne kicsinyelj le senkit és ne tarts semmit lehetetlennek, mert nincs olyan ember, akinek el nem jöhet az ideje és nincs olyan dolog, amelynek nem volna valahol helye.” (Pirké Ávot 4:2,3)

Menekülj minden bűn elől!

A Toszefta, a Misna kiegészítése ezt mondja: Minden nemzet igazának része van az eljövendő világban. (Toszefta Szanhedrin 13:1; Szanhedrin 105a; Maimonidész, Misna Torá, Hilchot Tesuvá 3:4)

A Talmudban áll így „Isten nem vonja meg a jutalmat a pogányoktól, akik teljesítik parancsolatait.” (Talmud Jerusálmi, Peá 1:1)

A Midrás ezt a példázatot hozza: „Miért szereti a Szent (Isten), legyen áldott, az igazat? Mert az igazságosság nem az örökségnek vagy a családi kapcsolatoknak köszönhető... Ha egy férfi kohén vagy lévita akar lenni, nem lehet. Miért? Mert az apja sem volt kohén vagy lévita. Ha azonban valaki igaz akar lenni, ha pogány is, megteheti, mert az igazság nem öröklődik.” (Num. R 8:2)

Egy későbbi Midrás azt mondja: „Tanúnak hívom az eget és a földet: Bármely egyén, legyen az pogány vagy zsidó, ember (férfi) vagy nő, szolga (férfi) vagy szolgáló (nő) hívhatja magára az Isteni Jelenlétet tetteinek megfelelően.” (Tanna Devé Elijáhu Rabba 9) Milyen „tettek” ezek? Mitől lesz egy pogány igaz? Noé hét törvénye után. Ezek a törvények a Tórából származnak, és mindenkire, az egész emberiségre vonatkoznak.

A Talmudban így áll: „Rabbijaink azt tanították: Hét előírást parancsoltak Noé fiai. Ezeket: bíróságok létesítése; az istenkáromlástól, a bálványimádástól, a házasságtöréstől, a gyilkosságtól, a lopástól és az élő állatok húsának evésétől való tartózkodás”... (Szanhedrin 56a-b)

A zsidók toleránsabbak voltak, mint amennyire azt Isten akarta... A Tórában álló parancsolat így szól: „Űzzétek ki akkor a földnek minden lakosát a ti színetek elől, és veszessétek el minden írott képeiket, és minden ő öntött bálványképeiket is elveszessétek és minden magaslataikat rontsátok el! Űzzétek ki a földnek lakóit és lakozzatok abban... Ha pedig nem űzitek ki annak a földnek lakosait a ti színetek elől, akkor akiket meghagytatok közülük, szálkákká lesznek a ti szemeitekben, és tövisekké a ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek néktek a földön, amelyben lakoztok.” (4Móz 33:52,53 és 33:55) De az izraeliták nem ezt tették, és a Bírák Könyve erről azt mondja, hogy egytől egyig megengedték nekik, hogy maradjanak és köztük éljenek: „Így az Izráel fiai a Kananeusok, Khitteusok, Emoreusok, Perizeusok, Khivveusok és Jebuzeusok között laktak,”... (Bírák 3:5)

Mi a határ?

És most ugorjunk egy nagyot az időben...

Karl Popper zsidó tudományfilozófus A nyitott társadalom és ellenségei című könyvében arról ír, hogy ha egy társadalom korlátlanul toleráns, toleranciáját meg fogja semmisíteni a intoleráns. A korlátlan tolerancia a tolerancia hiányához vezet. Ahhoz, hogy egy társadalom toleráns maradjon, intoleránsnak kell lennie. Vagyis, ezek szerint a korlátlan toleranciának szükségszerűen a tolerancia eltűnéséhez kell vezetnie. Ha a korlátlan toleranciát kiterjesztjük azokra is, akik intoleránsak, ha nem vagyunk készek megvédeni a toleráns társadalmat az intoleránsak támadásaitól, akkor a toleráns semmisül meg, és vele együtt a tolerancia is (Popper, The Open Society and It Enemies, 1945) Tehát hiba a korlátlan szólás- és cselekvési szabadságot adni az intoleránsoknak.

„A tolerancia bűn, ha a gonosz megtűrését jelenti.” (Thomas Mann)

Lehet-e valakinek őszinte és erős meggyőződése valamiben, és lehet-e mégis toleráns azokkal szemben, akik éppen ezzel szemben az ellenkezőjét vallják, állítják? Vagy a tolerancia annak a jele, hogy valakit nem igazán érdekel a dolog? A tolerancia erény? Vagy a közömbösség álarca?

És most ne idézzünk több vallásos erkölcsi forrást. A talmudi rabbik a vitáikban meddő, önös érdekű és ezért egymással acsarkodó vallásbölcselők bűnének tudták be a jeruzsálemi Szentély kétszeri lerombolását. Mert nem a Tannak kellett volna csupán élniük, hanem az emberekkel kellett volna foglalkoziniuk. Mert: „Kerüld a rosszat és tedd a jót”... És hogyan is lehetne ezt szebben mondani?

„A tolerancia fogalmának meg se kellett volna születnie. Ha jó szándékkal és kíváncsisággal fordulsz a másik felé, ami szerintem az élet alapja, akkor nincs külön arra szükség, hogy toleráld.” (Alföldi Róbert)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekst je deo projekta Afirmacija kulture dijaloga i tolerancije koji je sufinansirao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – manjinske zajednice

Prilozi odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove redakcije ili Pokrajinskog sekretarijata