Континуирани простор за сучељавање мишљења
Kontinuirani prostor za sučeljavanje mišljenja
A véleményszembesítésnek szentelt kontinuális tér
11.11.2021.

Tolerancia? (1)

Tolerancia? (1)

Tolerancia? (1)

                                                                                   „Kerüld a rosszat és cselekedjél jót;
                                                                                   keresd a békességet és kövesd azt.”
                                                                                   (Zsoltárok 34:15)

Türelem. Türelem rózsát terem...
(De nincsen rózsa tövis nélkül.)

Kovács Róbert (Society, Cogito, ergo sum) Egyszer valahol hallottam, hogy talán Gandhi monta volt a tolerancia szóval kapcsolatosan, hogy ez egy rettenetes kifejezés. Megtűrni, eltűrni valamit, valakit nem jelentheti azt, hogy elfogadom és ezzel együtt meg is tudom érteni a számomra idegen dolgot, személyt, gondolatot.

Egy kifejezés

Ahogy én értelmezem, a mi számunkra, a zsidók számára, a tolerancia a megtűrésünket jelenti, ami a gálut-ban, a szétszóratásban élők számára a fennmaradás, megmaradás egyedüli szalmaszála immár évezredek óta.

A kiválasztott nép számára a kiválasztottság soha nem jelentett előnyt. A zsidó magyarázat szerint a kiválasztott nép tagjának lenni nem előjogot, hanem mindig többlet kötelezettséget jelentett, amelyeknek a vallás rendelése szerint a mindennapok egzisztenciális problémái között eleget kellett tenni a megtűrtség örökös, nyomasztó tudatával és súlyával a vállunkon.

A meg nem tűrtség, az intolerancia az európai zsidóság története. Az üldözések szörnyűséges napjainak hosszú lajstroma tanúskodik a zsidó nép ellen elkövetett szörnyűségekről.

A zsidó naptár legszomorúbb napja Áv hónap 9. – Tisá be’Áv. Hosszú a sora azoknak a véletleneknek és szándékosan előidézett katasztrófáknak, amik ezen a napon estek meg népünkkel.

A Misna (Ta’anit 4:6) ezeket sorolja ide: A kémek, akiket Mózes küldött az Ígéret Földjének felderítésére, nagyrészt kishitű, negatív jelentést tettek a Kánaán területén uralkodó körülményekről, ami demoralizálta az izraelitákat. Mindkét jeruzsálemi templomot (i.e. 586-ban és i.sz. 70-ben) is ezen a napon rombolták le. A Róma elleni Bar Kochba vezette felkelés i.sz. 135-ben elbukott, a lázadás vezérét megölték és Betár városa is elpusztult. Egy évre rá feldúlták Jeruzsálemet, amivel kezdetét veszi a zsidó nép szétszóratása.

Később még a fentiekhez sorolták: A pápa 1095-ben megkezdte a keresztes hadjáratokat. Útban Izrael földjére a keresztesek lemészárolták Európa zsidóságának harmadát vagy akár felét is. Párizsban 1242-ben huszonnégy szekérnyi kézzel írt Talmudot égettek el máglyákon. A zsidókat 1290-ben kiűzték Angliából, 1306-ban Franciaországból, és végül 1492-ben Spanyolországból is. A hamis messiás Sabbatáj Cvi 1626-ban született, az ő hitehagyása semmisítette meg zsidók millióinak minden reményét és súlyos zavarokat okozott életükben. A nagy háború 1914-ben kezdődött. Az első világháború csupán hosszú előjátéka volt a második világháborúnak, ami 6 millió zsidó halálát eredményezte a soá őrületében. Az elkövetkező béke évei a világ megosztottságát hozták magukkal.

Hosszú az üldöztetés, az intolerancia gyilkos lajstroma. És, hogy ez miért történhetett meg újból és újból? Hát nem én fogom ezt a kérdést megválaszolni.

A tolerancia jelentése

A tolerancia A magyar nyelv értelmező szótára szerint: Más, a mienkkel ellenkező véleménynek, különösen valaki vallási meggyőződésének tiszteletben tartása; türelmesség; (vallási) türelem.

A vallásos zsidó nézet szerint a tolerancia addig terjed, hogy be kell tartani a vallási előírásokat, a micvákat, és feddni azokat, akik ezt nem teszik. A Tóra ezt így fogalmazza meg:
„Ne gyűlöld a te atyádfiát szívedben; fedd meg a te felebarátodat nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét.” (3Móz 19:17) Vagyis: Ne gyűlöld, ne kerüld, ne bántsd, ne öld meg, csak dorgáld meg.

A Talmudban ezt találjuk: (Rava) azt mondta: (Meg kell dorgálnod a másikat) akár százszor is… (Akár) a diáknak is (meg kell dorgálnia) a tanárt (ha szükséges). (Bava Mecia 31a) Ez a tanuló érdeke is, mert ha nem javítja ki tanítóját, büntetés jár neki, mert hagyta hibázni.

Rási (Rabbi Slomo ben Jichák vagy Slomo Jicháki) a nagy bibliamagyarázó és a Talmud legmegbecsültebb kommentátora szerint a feddés négyszemközt történjen (Rási magyarázata 3Mózes 19:17:1).

Különösen nincs tolerancia az úgynevezett nagy három-mal szemben. Ezek a bálványimádás, a szexuális erkölcstelenség és a gyilkosság.

A pikuách nefes, vagyis a lelkek megmentésének parancsa, a következőket mondja: Minden parancsolat megszeghető, hogy életet ments. Ez az egy e három ellen szól. A Talmud különösen a bálványimádásra helyezi a hangsúlyt.

A judaizmus nem térítő vallás. Több mint kétezer évvel ezelőtt tevőlegesen harcolt a bálványimádás ellen. Később az iszlám és a kereszténység halálbüntetéssel súlytotta azokat, akik nem voltak hajlandók áttérni az egy igaz vagy üdvozítő hitre... Sajnos ma is tanúi vagyunk a vallási türelmetlenség újbóli ébredésének. Annak, hogy emberek millióit teszik így az újdonsült fegyveres próféták földönfutóvá, lelki sérültté, bolyongóvá a világban... Talán a judaizmus lehet az egyetlen vallás, amely azt tanítja, hogy semmi baj nincs azzal, ha valaki nem tartozik a zsidók körébe.

                                                                                                                       (folytatjuk)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekst je deo projekta Afirmacija kulture dijaloga i tolerancije koji je sufinansirao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – manjinske zajednice

Prilozi odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove redakcije ili Pokrajinskog sekretarijata