Континуирани простор за сучељавање мишљења
Kontinuirani prostor za sučeljavanje mišljenja
A véleményszembesítésnek szentelt kontinuális tér
17.12.2013.

Veče različitosti koje spajaju

Veče različitosti koje spajaju

Veče različitosti koje spajaju

Koliko poznajemo kulturu i tradiciju naših sugrađana drugog etničkog, nacionalnog, kulturnog identiteta? Nedovoljno, sasvim je sigurno najtačniji odgovor.

Tamara Babić/Diurnarus (Cultura) Subotičani imaju brojne mogućnosti i prilike da se upoznaju, makar i delimično, sa kulturama drugih naroda: tu su filmski festival i festival dečjih pozorišta, mnogi drugi festivali i manifestacije poput Interetna ili Etnofesta... Najmanje je, čini se, programa u kojima zajednički nastupaju pripadnici različitih nacionalnih zajednica, iako najmanje desetak njih u Subotici ima svoje kulturne institucije, folklorne ansamble i/ili neke druge vidove organizovanja. Zbog toga se u širokoj paleti raznorodnih programa i manifestacija koje se nude Subotičanima, izdvaja program koji je Bunjevačka matica organizovala u utorak, 10. decembra, u okviru kod su nastupili predstavnici devet nacionalnih zajednica.

U okviru tradicionalni „Večeri utorkom“ u Bunjevačkoj matici je u utorak 10. decembra 2013. godine održano multikulturano i multinacionalno poetsko-muzičko veče.

U programu su uzeli učešće umetnici i pridstavnici: Srba, Bunjevaca, Mađara, Rusina, Nemaca, Roma, Slovenaca, Makedonaca i Rusa. Mulitinacionalno i multikulturalno veče tribalo je da doprinese međusobnom upoznavanju različiti nacija i kultura a samim tim da doprinese većem zbližavanju i razumivanju jedno drugi.

Kad neku naciju više upoznamo kroz poeziju i muziku, tad je više uvažavamo i cinimo.

Učesnici programa su bili ljudi iz kulture i umetnici koji su se pridstavljali sa pismama i muzikom, na svom maternjem jeziku.

Organizator i voditelj cilovečernjeg programa bio je podpridsidnik Bunjevačke matice, Marko Marjanušić.

Učesnici ove večeri isprid svoji nacionalni zajednica bili su Nataša Grunčić isprid Rusina, koja je pridstavila svoje članove koji su se pridstavili sa svojom poezijom, Demjan PalančajiMirka Ištvanović sa jednom pismom, ko i  Izvorna pevačka grupa Udruženja Rusina iz Subotice, koji su izveli dvi rusinske izvorne pisme. Mihalj Kurina, ko pripadnik Roma, na violini je izveo kompoziciju Baha.

Đula Ditrih je pridstavljo Nemce sa valcerima  i polkama, ko i Laslo Tot koji je recitovo na nemačkom; ujedno je Đula Ditrih pridstavio i Slovence sa valčekima i polčekima. Mirče Klečkaroski  je svojom poezijom pridstavio Makedonce, ko i Spase Šikoleski, koji se pridstavio sa nikoliko makedonski pisama.

Nikola Malov i Nikolaj Olemskoj su se u ime Rusa pridstavili, ko i Marina Žakina, koja je kazivala poeziju Jesenjina na ruskom jeziku. Isprid Bunjevaca, porid organizatora ove večeri gospodina Marka Marjanušića, pridstavio se Geza Babijanović sa pismom specijalno napisanom za ovo veče. U muzičkom dilu programa  pridstavio se duet Gordana Papića – klavijature i Siniše Harambašića – gitara, sa vokalnom solistikinjom Tamarom Babić, koji su ovo veče upotpunili  multinacionalnim muzičkim programom.