Континуирани простор за сучељавање мишљења
Kontinuirani prostor za sučeljavanje mišljenja
A véleményszembesítésnek szentelt kontinuális tér
10.09.2016.

Napóleon találmánya

Napóleon találmánya

Napóleon találmánya
Kevesen tudják, honnan is származik a Közép- és Dél-Amerikát jelölő (de a kontinens északi részét is érintő) Latin-Amerika elnevezés, de még kevésbé ismert, hogy ez a kifejezés nem vonatkozik e terület minden országára
D. S. Gy. (Relax) De miért is foglalkozunk ezzel a témával? Nos, Brazíliában voltak az idei olimpiai játékok, gondoltuk, illik tudni, hogy Brazília nem csak Dél-Amerikai, hanem egyúttal Latin-Amerikai állam is...
Megszoktuk, hogy Latin-Amerikának nevezzük az Egyesült Államoktól délre fekvő országokat, sokszor nem is gondolva arra, hogy az elnevezés csak azokra az országokra vonatkozik, melyekben a latin nyelvcsalád dominanciája érvényesül. Más szóval: ahol a beszélt nyelv spanyol vagy portugál. Elvi (és történelmi) értelemben ide sorolhatóak még Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin és Saint-Pierre és Miquelon, ahol persze, értelemszerűen franciául beszélnek.
Földrajzi megközelítésben ide tartoznak tehát az észak-amerikai Mexiko, tövábbá Közép- és Dél-Amerika, valamint a Karib-térség. De csak, amint már utaltunk, kizárólag földrajzilag, hiszen a Karib-térség országai már évek óta igyekeznek névszerint is elkülönülni, mint Meridián-America és Karibok név alatt.
Latin-Amerika értelmében kivételt képeznek tehát azok az államok, ahol a kommunikáció nem a latinbol származtatható nyelven folyik. Például, Belize, Aruba, Curaçao és Szurinam, ahol hollandul beszélnek, továbbá a Holland Antillák és Sint Maarten, ahol a holland és az angol a hivatalos nyelvek, Guayana és Jamaika, ahol az angol a hivaatalos. Kivételt képez Puerto Rico, ahol az angol mellett igaz a spanyol is hivatalos nyelv, de itt az Egyesült Államok társult államárol van szó...
Természetesen, az említett államok egész sorában hivatalos használatban vannak különböző helyi nyelvek is, de ebben az esetben attol eltekinthetünk.
Az összeségében mintegy húsz millió négyzetkilométernyi területen élő tobb mint fél milliárd ember döntő többsége, kb. 80 százaléka katolikus vallású, s hozzávetőlegesen tíz százalékra tehető azoknak az aránya, akik a protestáns egyházhoz, illetve a szabadegyházak valamelyikéhez kötődnek.
Nézzük végre honnan is ered a Latin-Amerika elnevezés és mi köze van hozzá Napóleon-nak? Elsősorban, tévedés ne essék, III. Napóleonról van szó, s ha a kifejezés etimológiája érdekel minket, akor Mexikó 1862-től 1867-ig tartó francia megszállásáig kell visszaforgatnunk az idő kerekét.
III. Napóleon volt az első, aki a leírt területet Latin-Amerikának nevezte (Amérique Latine), azzal az érthető szándékkal, hogyy területi terjeszkedéseinek és egyben az angolszász hegemónia ellensúlyozásának érdekében a maga oldalára csábítsa a többi latin nyelvű dél-amerikai és európai esetleges szövetségest.
Hogy az mennyire sikerült neki, talán a franciák mexikoi tartózkodásának időtartama ad igazi választ...